zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego

Pracownica po porodzie złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Zasiłek macierzyński wypłacaliśmy więc w wysokości 80% podstawy wymiaru. Po wykorzystaniu 6 tygodni urlopu rodzicielskiego wystąpiła o rezygnację z pozostałej jego części. Czy powinniśmy wyrównać zasiłek macierzyński do 100% podstawy wymiaru?

Tak. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownicy w wysokości 100% podstawy wymiaru. Zasiłek w tej wysokości wypłaca się także - w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie - za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego. Za pozostały okres urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński wynosi 60% podstawy wymiaru. Tak wynika z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), dalej: ustawy zasiłkowej.

Pracownica, która nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie złoży wniosek u udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy wymiaru za cały okres urlopów związanych z rodzicielstwem, tj. zarówno za okres urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego (art. 31 ust. 3 ustawy zasiłkowej).

Przykład

Pracownica urodziła dziecko 3 lutego 2017 r. Wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego złożyła 20 lutego 2017 r. Z urlopu macierzyńskiego będzie korzystać od 3 lutego do 22 czerwca 2017 r., a z urlopu rodzicielskiego od 23 czerwca 2017 r. do 1 lutego 2018 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego wyniosło 2.674,99 zł (kwota pomniejszona o finansowane przez pracownicę składki na ubezpieczenia społeczne). Stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego za okres urlopów związanych z rodzicielstwem wynosi 71,33 zł, tj. 2.674,99 zł × 80% : 30.

Gdyby wniosek o urlop rodzicielski został złożony po upływie 21 dni od dnia porodu, to zasiłek macierzyński byłby wypłacany w wysokości:

 • 100% za okres od 3 lutego do 3 sierpnia 2017 r. (tj. za okres urlopu macierzyńskiego i pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego); stawka dzienna wynosiłaby 89,17 zł, według wyliczenia: 2.674,99 zł × 100% : 30,
   
 • 60% za okres od 4 sierpnia 2017 r. do 1 lutego 2018 r.; stawka dzienna zasiłku wyniosłaby 53,50 zł, tj. 2.674,99 zł × 60% : 30.

Pracownica, która w ciągu 21 dni po porodzie złożyła wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze, może zrezygnować z całości lub części tego urlopu na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Z tym, że wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru przysługuje wyłącznie wówczas, gdy rezygnacja obejmie urlop rodzicielski w pełnym wymiarze albo po wykorzystaniu 6 tygodni (8 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie).

Kalkulatory Kalkulator urlopu macierzyńskiego
i rodzicielskiego dostępny jest
w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

ZUS wyjaśnił, w ust. 184 komentarza do ustawy zasiłkowej (dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl), że wyrównanie zasiłku macierzyńskiego przysługuje pod warunkiem niepobrania tego zasiłku przez ubezpieczonego ojca dziecka za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, lub za okres odpowiadający okresowi co najmniej 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu oraz, że pracownica zrezygnuje z urlopu rodzicielskiego od 4 sierpnia 2017 r., tj. po wykorzystaniu 6 tygodni tego urlopu. Ojciec dziecka nie będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego.

Pracownica otrzyma wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy jego wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego i wykorzystanej części urlopu rodzicielskiego (łącznie za 26 tygodni, czyli 182 dni) w wysokości 3.246,88 zł, według wyliczenia:

 • 89,17 zł × 182 dni = 16.228,94 zł (zasiłek w wysokości 100%),
   
 • 71,33 zł × 182 dni = 12.982,06 zł (zasiłek w wysokości 80%),
   
 • 16.228,94 zł - 12.982,06 zł = 3.246,88 zł.

www.Zasilki.pl - Zasiłek macierzyński:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekMacierzynski.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60