zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy jest wynagradzana na poziomie płacy minimalnej. W styczniu 2017 r. urodziła dziecko i otrzymywała zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Pod koniec maja br. złożyła wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Czy podwyższyć kwotę zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego?

Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego złożony później niż 21 dni po porodzie, uprawnia do zasiłku macierzyńskiego w wysokości:

 • 100% podstawy wymiaru, za okres pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego oraz
   
 • 60% podstawy jego wymiaru za pozostały okres.

Podstawę tę stanowi kwota, która została przyjęta do obliczenia zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego (zakładając, że z zasiłku korzysta nieprzerwanie ten sam rodzic dziecka). Jeżeli ustalona miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego jest niższa od wysokości świadczenia rodzicielskiego, czyli 1.000 zł, to podlega podwyższeniu do tej kwoty.

Obliczając kwotę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, ustala się jego miesięczną wysokość po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeżeli do osoby pobierającej zasiłek macierzyński ma zastosowanie zasada zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej ten podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, to podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego oblicza się z zastosowaniem tej kwoty.

Więcej przeczytasz w Na temat kwoty podwyższenia zasiłku
macierzyńskiego przysługującego za część
miesiąca pisaliśmy w UiPP nr 1/2017, str. 35-36.

W razie wypłaty zasiłku macierzyńskiego za część miesiąca, kwotę podwyższenia ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest wypłacany zasiłek. Zgodnie z wyjaśnieniem ZUS, w takim przypadku dla celów obliczenia podwyższenia kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy powinna być podzielona proporcjonalnie pomiędzy zasiłek chorobowy (lub inny zasiłek z ubezpieczeń społecznych) i zasiłek macierzyński.

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania oraz że pracownica urodziła dziecko 7 stycznia 2017 r. Z tego tytułu była uprawniona do urlopu macierzyńskiego od 7 stycznia do 26 maja 2017 r. i otrzymywała zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru, tj. po 57,53 zł (1.725,80 zł x 100% : 30). Miesięczna kwota zasiłku przekraczała 1.000 zł.

W połowie maja 2017 r. pracownica złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, tj. od 27 maja 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. Przez pierwsze 6 tygodni, od 27 maja do 7 lipca 2017 r. zasiłek macierzyński nadal wynosi 100% podstawy wymiaru (po 57,53 zł dziennie). Począwszy od 8 lipca 2017 r. pracodawca będzie wypłacał zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru, czyli po 34,52 zł dziennie (1.725,80 zł x 60% : 30).

Pracownica złożyła oświadczenie PIT-2 uprawniające pracodawcę do zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego:

 • za lipiec 2017 r. wyniesie 1.231,19 zł, według wyliczenia: (57,53 zł x 7 dni) + (34,52 zł x 24 dni) = 1.231,19 zł, po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.056,19 zł, czyli przekroczy 1.000 zł,
   
 • za sierpień 2017 r. wyniesie 1.070,12 zł (34,52 zł x 31 dni), po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych - 924,12 zł; pracownica otrzyma podwyższenie zasiłku w wysokości 75,88 zł (1.000 zł - 924,12 zł),
   
 • za wrzesień 2017 r. wyniesie 1.035,60 zł (34,52 zł x 30 dni), po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych - 895,60 zł; podwyższenie zasiłku macierzyńskiego wynosić będzie 104,40 zł (1.000 zł - 895,60 zł).

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do zakończenia urlopu rodzicielskiego będzie obliczone według podanych wyżej zasad, z tym że wysokość świadczenia rodzicielskiego za 5 dni stycznia 2018 r. zostanie zmniejszona proporcjonalnie i wyniesie po zaokrągleniu do 10 groszy w górę 161,30 zł (1.000 zł : 31 dni x 5 dni).

www.Zasilki.pl - Zasiłek macierzyński:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekMacierzynski.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60