zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Do końca października br. zatrudnialiśmy pracownicę, która przez ostatni miesiąc chorowała. Po rozwiązaniu się umowy o pracę wypłatę zasiłku przejął ZUS. Na początku grudnia br. była pracownica poinformowała pracodawcę, iż jest w trzecim miesiącu ciąży. Wiemy, iż nie ma to wpływu na rozwiązany już stosunek pracy, ale chcielibyśmy wiedzieć, czy ZUS będzie jej wypłacał zasiłek chorobowy do dnia porodu, a następnie zasiłek macierzyński?

Co do zasady, zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia). Jeśli niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie nadal po ustaniu zatrudnienia, prawo do zasiłku chorobowego przysługuje pod warunkiem, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 13 ustawy zasiłkowej, czyli m.in. osoba niezdolna do pracy nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nie kontynuuje lub nie podjęła działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do ubezpieczenia chorobowego czy też nie jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych.

Przepisy prawne Przepisy ustawy zasiłkowej dostępne są
w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez okres trwania niezdolności do pracy nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub przypada na okres ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni (art. 8 ustawy zasiłkowej). Po wyczerpaniu tego okresu osoba, która jest nadal niezdolna do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, pod warunkiem że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek zainteresowanego, maksymalnie na okres 12 miesięcy, tj. 360 dni.

Jeżeli chodzi o zasiłek macierzyński, to zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej, prawo do tego świadczenia ma osoba, która urodziła dziecko w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Ważne: Urodzenie dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku macierzyńskiego tylko wówczas, gdy ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 30 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

W przypadku opisanym w pytaniu żadne z wymienionych okoliczności nie wystąpiły. Dlatego też była pracownica nie nabędzie prawa do zasiłku macierzyńskiego, gdyż w dniu porodu nie będzie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu. Zakładając, że niezdolność do pracy będzie trwała nieprzerwanie do dnia porodu, to zasiłek chorobowy zostanie wypłacony za okres nie dłuższy niż 270 dni. Ewentualna dalsza niezdolność do pracy z powodu choroby może uprawniać ją do świadczenia rehabilitacyjnego.

Zwracamy uwagę! Osoba, która nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu i w związku z tym nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952), może ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego. Wysokość tego świadczenia wynosi 1.000 zł miesięcznie i w przypadku urodzenia jednego dziecka wypłacane jest przez okres 52 tygodni.

www.Zasilki.pl - Zasiłek macierzyński:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekMacierzynski.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60