zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016

Czy wypłacić zasiłek opiekuńczy za dni przerwy świątecznej w szkole?

Pracownica złożyła oświadczenie o konieczności sprawowania osobistej opieki nad 7-letnim dzieckiem w okresie przerwy świątecznej w szkole (24 i 25 marca br.). W tych dniach nie zgłosiła się do pracy. Czy powinniśmy wypłacić jej zasiłek opiekuńczy, czy tylko usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownicy m.in. za okres osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Tak stanowi art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zasiłkowej.

Ważne: Za nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły uważa się takie zamknięcie tej placówki, o którym pracownik został zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem zamknięcia.

Takie stanowisko prezentuje ZUS w ust. 188 komentarza do ustawy zasiłkowej.

Przerwa świąteczna od zajęć lekcyjnych, o której mowa w pytaniu, jest planowana wcześniej i obejmuje wszystkie placówki. Rodzice są o niej informowani wcześniej, a tym samym mają możliwości zapewnienia opieki dziecku w inny sposób, np. w ramach urlopu wypoczynkowego, jeśli szkoła nie zapewniła opieki dzieciom w świetlicy szkolnej.

Wobec powyższego pracownicy nie należy wypłacać zasiłku opiekuńczego.

Jeśli chodzi o samo usprawiedliwienie dni nieobecności pracownicy w pracy, to pracodawca nie ma takiego obowiązku. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Tak wynika z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632).

Zwracamy uwagę! Jeżeli pracownica uzna, że jej uprawnienia w zakresie zasiłku opiekuńczego zostały naruszone, może wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich ustalenie (art. 63 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Od decyzji ZUS będzie jej przysługiwało prawo wniesienia odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Z wnioskiem do ZUS o ustalenie uprawnień pracownicy do wypłaty zasiłku opiekuńczego może wystąpić również pracodawca.

www.Zasilki.pl - Zasiłek opiekuńczy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60