zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016

Wypłata zasiłku opiekuńczego, gdy opieka przypada na dni wolne od pracy

Pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 6 lat. Ojciec dziecka jest zatrudniony w systemie pracy zmianowej. Czy należy wypłacić zasiłek opiekuńczy za cały okres zwolnienia, jeśli obejmuje ono dni, w których ojciec dziecka pracował na drugą zmianę oraz sobotę i niedzielę, które są dla obojga rodziców dniami wolnymi od pracy?

Wypłata zasiłku opiekuńczego, gdy opieka przypada na dni wolne od pracy
rys. Wypłata zasiłku opiekuńczego, gdy opieka przypada na dni wolne od pracy

Ustalając okres, za który pracownicy należy wypłacić zasiłek opiekuńczy, pracodawca powinien dokonać analizy godzin pracy rodziców dziecka w dniach, na które zostało wystawione zaświadczenie lekarskie.

Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat przysługuje za cały okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim, o ile:

  • we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innego członka rodziny mogącego zapewnić opiekę dziecku oraz
     
  • nie został wykorzystany limit dni, za które w danym roku kalendarzowym przysługuje ten zasiłek.

Za członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym mogącego zapewnić opiekę nie uważa się pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie oraz osoby: całkowicie niezdolnej do pracy, chorej (np. otrzymującej rentę z tytułu niezdolności do pracy bądź przebywającej na zwolnieniu lekarskim), prowadzącej gospodarstwo rolne lub działalność pozarolniczą, a także osoby, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie lub niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia ona sprawowania opieki.

Limit dni, za który w danym roku kalendarzowym przysługuje zasiłek opiekuńczy, m.in. z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14, wynosi 60 dni (art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Do tego limitu wlicza się okresy sprawowania opieki nad zdrowymi dziećmi i innymi chorymi członkami rodziny, w tym nad dzieckiem w wieku powyżej 14 lat.

W sytuacji, gdy jedno z rodziców dziecka jest zatrudnione w systemie pracy zmianowej, to zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres opieki, w którym obojgu rodzicom przypada ta sama zmiana, a także różne zmiany - gdy chore dziecko pozostawałoby bez opieki w wyniku częściowego pokrywania się godzin pracy, wskutek dojazdu lub dojścia do pracy i z pracy (por. ust. 259 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej). Zasiłek wypłaca się także za dzień, w którym drugi z rodziców ma dzień wolny od pracy, ale odpoczywa po nocnej zmianie.

Zwracamy uwagę! Jeśli zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność zapewnienia osobistej opieki obejmuje dni będące dla pracownicy (wnioskującej o wypłatę zasiłku) dniami wolnymi od pracy, to zasiłek opiekuńczy wypłaca się nawet wówczas, gdy w tych dniach jest domownik mogący zapewnić opiekę dziecku.

Przykład

Pracownica złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 6 lat w okresie od 25 lipca do 2 sierpnia 2016 r. (9 dni). W tych dniach rodzice są zobowiązani do świadczenia pracy:

dzień 25.07. 26.07. 27.07. 28.07. 29.07. 30.07. 31.07. 1.08. 2.08.
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt
pracownica 700-1500 700-1500 700-1500 700-1500 700-1500 wolne wolne 700-1500 700-1500
pracownik 1400-2200 1400-2200 1400-2200 1400-2200 1400-2200 wolne wolne 600-1400 600-1400

Z powyższego harmonogramu czasu pracy wynika, że godziny pracy rodziców od poniedziałku do piątku częściowo się pokrywają, natomiast soboty i niedziele oboje mają wolne od pracy. Pracownicy przysługuje zasiłek opiekuńczy za cały okres konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem orzeczonej przez lekarza (w tym za sobotę i niedzielę).

Gdyby pracownica była zobowiązana świadczyć pracę w sobotę i niedzielę, to za te dni nie przysługiwałby zasiłek opiekuńczy, ponieważ we wspólnym gospodarstwie domowym przebywałby ojciec dziecka mogący zapewnić opiekę dziecku.

www.Zasilki.pl - Zasiłek opiekuńczy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60