zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016

Wypłata zasiłku opiekuńczego, gdy opieka przypada na dni wolne od pracy

Pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 6 lat. Ojciec dziecka jest zatrudniony w systemie pracy zmianowej. Czy należy wypłacić zasiłek opiekuńczy za cały okres zwolnienia, jeśli obejmuje ono dni, w których ojciec dziecka pracował na drugą zmianę oraz sobotę i niedzielę, które są dla obojga rodziców dniami wolnymi od pracy?

Ustalając okres, za który pracownicy należy wypłacić zasiłek opiekuńczy, pracodawca powinien dokonać analizy godzin pracy rodziców dziecka w dniach, na które zostało wystawione zaświadczenie lekarskie.

Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat przysługuje za cały okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim, o ile:

  • we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innego członka rodziny mogącego zapewnić opiekę dziecku oraz
     
  • nie został wykorzystany limit dni, za które w danym roku kalendarzowym przysługuje ten zasiłek.

Za członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym mogącego zapewnić opiekę nie uważa się pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie oraz osoby: całkowicie niezdolnej do pracy, chorej (np. otrzymującej rentę z tytułu niezdolności do pracy bądź przebywającej na zwolnieniu lekarskim), prowadzącej gospodarstwo rolne lub działalność pozarolniczą, a także osoby, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie lub niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia ona sprawowania opieki.

Limit dni, za który w danym roku kalendarzowym przysługuje zasiłek opiekuńczy, m.in. z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14, wynosi 60 dni (art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Do tego limitu wlicza się okresy sprawowania opieki nad zdrowymi dziećmi i innymi chorymi członkami rodziny, w tym nad dzieckiem w wieku powyżej 14 lat.

W sytuacji, gdy jedno z rodziców dziecka jest zatrudnione w systemie pracy zmianowej, to zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres opieki, w którym obojgu rodzicom przypada ta sama zmiana, a także różne zmiany - gdy chore dziecko pozostawałoby bez opieki w wyniku częściowego pokrywania się godzin pracy, wskutek dojazdu lub dojścia do pracy i z pracy (por. ust. 259 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej). Zasiłek wypłaca się także za dzień, w którym drugi z rodziców ma dzień wolny od pracy, ale odpoczywa po nocnej zmianie.

Zwracamy uwagę! Jeśli zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność zapewnienia osobistej opieki obejmuje dni będące dla pracownicy (wnioskującej o wypłatę zasiłku) dniami wolnymi od pracy, to zasiłek opiekuńczy wypłaca się nawet wówczas, gdy w tych dniach jest domownik mogący zapewnić opiekę dziecku.

Przykład

Pracownica złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 6 lat w okresie od 25 lipca do 2 sierpnia 2016 r. (9 dni). W tych dniach rodzice są zobowiązani do świadczenia pracy:

dzień 25.07. 26.07. 27.07. 28.07. 29.07. 30.07. 31.07. 1.08. 2.08.
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt
pracownica 700-1500 700-1500 700-1500 700-1500 700-1500 wolne wolne 700-1500 700-1500
pracownik 1400-2200 1400-2200 1400-2200 1400-2200 1400-2200 wolne wolne 600-1400 600-1400

Z powyższego harmonogramu czasu pracy wynika, że godziny pracy rodziców od poniedziałku do piątku częściowo się pokrywają, natomiast soboty i niedziele oboje mają wolne od pracy. Pracownicy przysługuje zasiłek opiekuńczy za cały okres konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem orzeczonej przez lekarza (w tym za sobotę i niedzielę).

Gdyby pracownica była zobowiązana świadczyć pracę w sobotę i niedzielę, to za te dni nie przysługiwałby zasiłek opiekuńczy, ponieważ we wspólnym gospodarstwie domowym przebywałby ojciec dziecka mogący zapewnić opiekę dziecku.

www.Zasilki.pl - Zasiłek opiekuńczy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60