zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016

Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w razie zamknięcia przedszkola

W sierpniu 2016 r. przedszkole, do którego uczęszcza dziecko pracownika, było zamknięte z powodu przerwy letniej. Przez dwa tygodnie pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego, natomiast na pozostały okres wystąpił o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Czy należy wypłacić zasiłek opiekuńczy z tego tytułu?

Nie. Zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje w przypadkach ściśle określonych w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej. W myśl powołanego przepisu, przysługuje on ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
     
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
     
  • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

ZUS wyjaśnił, w ust. 253 komentarza do ustawy zasiłkowej, dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl, że aby uznać zamknięcie żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego jako nieprzewidziane, pracownik powinien być o tym zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem zamknięcia.

Przerwa letnia w przedszkolu nie może być kwalifikowana jako nieprzewidziane zamknięcie tej placówki. Jest ona planowana z wyprzedzeniem w taki sposób, aby rodzice mieli możliwość zorganizowania dziecku opieki (np. zaplanowanie urlopu wypoczynkowego w tym samym terminie, zarezerwowanie miejsca dla dziecka w przedszkolu zastępczym).

Pracownik nie jest więc uprawniony do zasiłku opiekuńczego za czas sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem za okres, w którym przedszkole zostało zamknięte z powodu przerwy letniej.

www.Zasilki.pl - Zasiłek opiekuńczy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60