zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016

Zasiłek opiekuńczy w okresie pracy wykonywanej w czasie urlopu rodzicielskiego

Pracownica łącząca urlop rodzicielski z pracą na 1/4 etatu, złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Zwolnienie lekarskie obejmuje dni sprawowania osobistej opieki nad chorym, nowonarodzonym dzieckiem. Czy należy wypłacić zasiłek opiekuńczy? Jeśli tak, to jak ustalić podstawę jego wymiaru?

Pracownicy przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres sprawowania opieki, nie dłużej niż do ostatniego dnia okresu, przez który łączy ona wykonywanie pracy z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego. Podstawę wymiaru tego zasiłku należy ustalić przyjmując do jej obliczenia wynagrodzenie określone dla pracy na 1/4 etatu.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownicy zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat. W sytuacji, gdy dziecko nie ukończyło 2 lat, pracownica ma prawo do tego zasiłku, nawet jeśli są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku. Tak wynika z art. 32 ust. 1 pkt 2art. 34 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), dalej: ustawy zasiłkowej. Jeśli chodzi o podstawę wymiaru zasiłku, przysługującego w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, to należy ją obliczyć na zasadach obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku po zmianie etatu (por. ust. 192 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl).

Do ustalenia podstawy wymiaru tego zasiłku należy zatem przyjąć wynagrodzenie uzyskane przez pracownicę z tytułu pracy podjętej w czasie urlopu rodzicielskiego. Będzie to, w zależności od okresu wykonywania umowy:

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące jej wykonywania lub
     
  • wynagrodzenie, jakie pracownica uzyskałaby za cały miesiąc z tytułu łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą (jeśli prawo do opieki powstało w pierwszym miesiącu).
Przykład

Pracownica do 14 grudnia 2016 r. przebywa na urlopie rodzicielskim i pobiera zasiłek macierzyński, którego podstawę wymiaru stanowiła kwota 2.674,99 zł (wynagrodzenie w umowie o pracę na pełny etat określono w wysokości 3.100 zł). Od 1 września do 30 listopada 2016 r. łączy urlop rodzicielski z pracą na 1/4 etatu.

Na okres od 10 do 16 października 2016 r. (7 dni) otrzymała zwolnienie lekarskie z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym, nowonarodzonym dzieckiem.

Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi wynagrodzenie uzyskane przez pracownicę za wrzesień 2016 r. z tytułu pracy na 1/4 etatu. Przyjmując, że wynagrodzenie pracownicy za ten miesiąc po pomniejszeniu o finansowane przez nią składki na ubezpieczenia społeczne wyniosło 668,74 zł, to zasiłek opiekuńczy wyniesie 124,81 zł, tj. 668,74 zł × 80% : 30 = 17,83 zł (stawka dzienna); 17,83 zł × 7 dni = 124,81 zł.

www.Zasilki.pl - Zasiłek opiekuńczy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60