zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017

Zasiłek opiekuńczy należny ciężarnej pracownicy

Pracownica złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym 4-letnim synem. Przy czym wystawione jej na okres 14 dni zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA w całości obejmuje okres pobytu w szpitalu. Ponadto pracownica jest obecnie w ciąży, co potwierdziła osobnym zaświadczeniem, sporządzonym przez lekarza na zwykłym druku. Czy okoliczności te mają wpływ na wysokość należnego jej zasiłku opiekuńczego?

NIE. Pobyt w szpitalu oraz niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży mogą mieć wpływ na wysokość zasiłku chorobowego, należnego z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby samej ubezpieczonej. Wynosi ona bowiem wówczas zamiast 80% odpowiednio: 70% albo 100% podstawy wymiaru zasiłku (chodzi tu o miesięczną wysokość zasiłku). Przy czym w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, wynosi 80% podstawy jego wymiaru. Stanowi o tym art. 11 ust. 1-2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.


Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy jego wymiaru.


Jeśli natomiast chodzi o zasiłek opiekuńczy, to w świetle art. 35 ust. 1 ustawy zasiłkowej, wynosi on wyłącznie 80% podstawy jego wymiaru, niezależnie od okoliczności towarzyszących sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, a więc m.in. czy:

  • opieka sprawowana jest/była w szpitalu,
     
  • ubezpieczona sprawująca opiekę jest w ciąży.

Przy czym zarówno jedno, jak i drugie świadczenie może ulec zmniejszeniu za nieterminowe dostarczenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu ZUS ZLA. Jeżeli ubezpieczony nie dostarczy zaświadczenia ZUS ZLA odpowiednio płatnikowi składek lub do ZUS w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, wysokość zasiłku (odpowiednio chorobowego lub opiekuńczego) przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia tego zaświadczenia lekarskiego ulega obniżeniu o 25%. Przy czym za datę otrzymania zaświadczenia uznaje się datę jego wystawienia. Nie dotyczy to jedynie przypadków, gdy niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. Kwestię tę reguluje art. 62 ustawy zasiłkowej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.

www.Zasilki.pl - Zasiłek opiekuńczy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60