zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017

Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego po powrocie z urlopu wychowawczego

Do końca września 2017 r. pracownica przebywała na urlopie wychowawczym (20 m-cy). W trakcie tego urlopu, od 1 sierpnia 2017 r. nastąpiła zmiana w regulaminie wynagradzania i wszyscy pracownicy otrzymali podwyżkę wynagrodzenia. Pracownica wróciła do pracy 2 października 2017 r. i w tym samym dniu otrzymała podwyżkę stawki godzinowej wynagrodzenia do 30 zł. Następnego dnia dostarczyła kilkudniowe zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego?

Do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego należy przyjąć uzupełnione wynagrodzenie za październik 2017 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie ubezpieczonej, bez okresu wyczekiwania, za czas sprawowania osobistej opieki m.in. nad chorym dzieckiem w wieku do 14 lat. Tak wynika z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), dalej: ustawy zasiłkowej. Uprawnionymi do zasiłku opiekuńczego są oboje rodzice dziecka, ale wypłaca się go temu z rodziców, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

W przypadku, gdy dziecko, nad którym jest sprawowana opieka, ma ukończone 2 lata, to prawo do zasiłku przysługuje, jeżeli we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innego członka rodziny mogącego zapewnić opiekę dziecku (np. małżonka, rodzica dziecka, dziadków itp.). Odmiennie uregulowana jest sytuacja rodziców sprawujących opiekę nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat, bowiem zasiłek opiekuńczy przysługuje bez względu na to, czy są inni domownicy mogący zapewnić opiekę.

Z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 14 lat zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym (jest to łączny wymiar okresu wypłaty zasiłku przysługujący rodzinie w roku kalendarzowym wraz z opieką sprawowaną nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat oraz opieką nad innym chorym członkiem rodziny). Zasiłek ten wypłaca się w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego, zgodnie z art. 47 ustawy zasiłkowej, stosuje się art. 36-42 i 45 tej ustawy. Podstawę wymiaru tego zasiłku stanowi więc przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres:

  • 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku,
     
  • pełnych kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem ww. okresu.
wykrzyknik Jeżeli pracownica nie przepracowała ani jednego miesiąca z 12 poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy, np. z powodu urlopu wychowawczego, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się uzupełnione wynagrodzenie za miesiąc, w którym powstała ta niezdolność (art. 37 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Z pytania wynika, że wynagrodzenie pracownicy zostało określone w stawce godzinowej, która dla celów zasiłkowych jest traktowana jak wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości (por. ust. 285 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej, dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl). Do podstawy wymiaru zasiłku, w myśl art. 37 ust. 2 ustawy zasiłkowej, należy więc przyjąć wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę. Kwotę tę oblicza się poprzez pomnożenie stawki godzinowej przez liczbę godzin, jakie obowiązują do przepracowania w "uzupełnianym" miesiącu.

Przykład

Pracownica 2 października 2017 r. wróciła do pracy po urlopie wychowawczym (trwającym 20 m-cy) i otrzymała podwyżkę stawki godzinowej wynagrodzenia do 30 zł. Następnego dnia dostarczyła zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad 4-letnią córką w okresie od 3 do 15 października 2017 r.

W październiku 2017 r. pracownica z obowiązujących 22 dni przepracowała 13 dni. Z tego tytułu otrzymała wynagrodzenie w wysokości 2.692,25 zł (po odliczeniu finansowanych przez nią składek na ubezpieczenia społeczne).

Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi uzupełnione wynagrodzenie za październik 2017 r. w wysokości 4.556,11 zł, według wyliczenia: 30 zł × 8 godz. × 22 dni = 5.280 zł; 5.280 zł - 723,89 zł = 4.556,11 zł. Stawka dzienna zasiłku opiekuńczego wynosi 121,50 zł (4.556,11 zł × 80% : 30).

www.Zasilki.pl - Zasiłek opiekuńczy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60